Vergoedingen

Prakijk De Zeeuw-Psychotherapie werkt contractvrij. Contractvrij houdt dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars. U ontvangt zelf maandelijks de factuur, die u vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar. U verzorgt zelf de betaling aan de praktijk. 

Daarbij is het volgende van belang:

GGZ hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering (en niet vanuit een aanvullende verzekering). Welk percentage van het nza behandeltarief door uw zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van uw polis. De NZA GGZ vindt u hier. Voor tarieven van deze praktijk, kijkt u bij Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut.

Voor de basisverzekering zijn er deze polissen:

– De naturapolis: als u uw zorgaanbieder zelf wilt kiezen en naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat zoals Praktijk De Zeeuw-Psychotherapie, betaalt u een deel van de kosten zelf. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60% tot 75% van het tarief vergoed. Heeft u een budgetpolis? Dit is een afgeslankte vorm van een naturapolis. De vergoeding is dan mogelijk lager.

– De restitutiepolis: u heeft vrije keuze naar wie u toe gaat. Slechts enkele zorgverzekeraars vergoeden 100% het marktconforme tarief (dit tarief kan afwijken van de wettelijke/nza-tarieven die Praktijk De Zeeuw-Psychotherapie hanteert) of 100% het wettelijke/nza tarief.

Voor GGZ hulp wordt het verplichte eigen risico van € 385 per jaar en een eventueel vrijwillig eigen risico door de zorgverzekeraar met u verrekend. 

Omdat de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, bent u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling. Zorgverzekeraars zijn te allen tijde bereid u per email te informeren over welke polis u heeft en hoeveel vergoed wordt van bovenvermelde wettelijke/nza tarieven bij een niet gecontracteerde GGZ-praktijk. 

Mocht u in behandeling komen, dan neem ik met u door hoe de bekostiging er uit ziet en wat de mogelijkheden zijn. Het is vanzelfsprekend uw eigen keuze hoe u de bekostiging met uw zorgverzekering wilt regelen.

Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering is altijd een verwijzing door uw huisarts nodig. Bij de aanmelding staat vermeld welke gegevens in deze verwijzing moet staan. De praktijk heeft geen aansluiting op Zorgmail. De verwijsbrief kan door de huisarts aan u zelf overhandigd worden.

Niet verzekerde zorg

Sommige klachten vallen niet meer onder verzekerde zorg. Levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden hiervan. Ik zal u hierover informeren indien dit bij u het geval is. U kunt de behandeling dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar en dient deze volledig zelf te betalen. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor tarieven zie bovenstaande.

Betaling door derden of zelf betaling

Soms wordt de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld bij arbeidsgerelateerde problematiek, via de werkgever geregeld. Regelmatig ook kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

Het tarief bedraagt dan 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven binnen het Zorgprestatiemodel. 

Annulering van de afspraak

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt u € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy regeling
Op de factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar staat uw diagnose vermeld. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken. In het systeem van uw verzekeraar blijft dan onvermeld voor welke problemen u in behandeling bent (geweest). Zowel uzelf als uw therapeut dient hiervoor een formulier in te vullen. Het formulier is aanwezig in de praktijk.