Contact en aanmelding

Praktijkadres

Fysiotherapie Carnisse, dependance locatie (aan de zijkant van Gezondheidscentrum Carnisse)

Reling 109

2993 DN BARENDRECHT

Contact

De praktijk is maandagen open en telefonisch bereikbaar op het nummer 06-45074479

Indien ik niet in de gelegenheid ben u te woord te staan, kunt u een bericht inspreken. Ik bel u dan terug.

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar praktijk@dezeeuw-psychotherapie.nl.

Dit mailadres is niet bedoeld om persoonlijke gegevens door te geven. Als u bij mij in behandeling bent, is er een (andere) mogelijkheid tot veilig mailen.

In geval van acute nood

De praktijk biedt geen 24 uurs bereikbaarheid of crisisopvang aan.
In een dergelijk geval moet u contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden. Na aanmelding zal ik in een telefoongesprek met u stilstaan bij uw reden van aanmelding. Wanneer wij een eerste afspraak maken vraag ik u mij van tevoren de huisartsenbrief, kopie van uw verzekeringspasje en identiteitskaart via veilig mailen door te zetten. Met onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal negen maanden voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker vóór liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, burgerservicenummer en geboortedatum)
 • Verzekeringsgegevens patiënt
 • Reden van verwijzing
 • Specifiek benoemen dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-code, het mag wel.
 • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit
 • Evt benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)
 • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ

Wachttijden

Momenteel is de praktijk vol en neem ik geen nieuwe cliënten aan. Mocht u hier vragen hierover hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.