Over mij

Ik ben Marlies de Zeeuw en in 2001 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Na het afstuderen heb ik op diverse plekken gewerkt. Vanaf 2004 ben ik bij de GGZ-instelling Parnassia gaan werken, op verschillende afdelingen, zoals afdeling ouderenpsychiatrie, FACT-team, psychotrauma, somatiek & psyche en heb ik de opleidingen gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Vanaf 2018 ben ik werkzaam als psychotherapeut bij PsyQ, afdeling Depressie in Rotterdam Kralingen.

Ruime ervaring heb ik in het behandelen van cliënten met stemmingsklachten, die vastlopen in het leven, en door allerlei redenen in het leven van cliënten kunnen ontstaan. Kenmerkend van mijn stijl als psychotherapeut is het maken van verbinding, zonder oordeel, en zo cliënten ook weer leren verbinden te maken met zichzelf en met anderen. Het creëren van veiligheid en bieden van kwaliteit zijn voor mij ook belangrijke voorwaarden om een behandeling te doen slagen. Ik maak gebruik van diverse therapeutische behandeltechnieken, zoals schemagerichte psychotherapie, EMDR (traumabehandeling), cognitieve gedragstherapie, CBASP (behandeling ontwikkeld voor mensen met chronische depressie), mindfulness en cliëntgerichte psychotherapie.

Ook heb ik ervaring in het superviseren van psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, en psychotherapeut. Ik ben geregistreerd als supervisor van de NVP.

Ik blijf mij ontwikkelen, door het volgen van nascholing, onder andere op het gebied van stemmingsklachten, (vroegkinderlijk) trauma’s, en persoonlijkheidsproblematiek.

Registraties

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register)

Psychotherapeut  (BIG-registratie)

Supervisor in het register van Nederlandse Vereniging van Psychotherapeut (NVP)

Lidmaatschappen

Lid van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeut (NVP)

Lid van Vereniging EMDR Nederland (VEN)

AGB-code

Praktijk AGB-code 94066952

Persoonlijke AGB-code 94016978

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een GGZ-kwaliteitsstatuut, waarin beschreven wordt hoe de zorg binnen de praktijk geregeld is. Een exemplaar ligt ter inzage in de praktijk.

Ik werk en handel conform de beroepscode voor psychotherapeuten. De beroepscode vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Niet tevreden?

Ik doe mijn uiterste best u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit te allen tijde met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP voor begeleiding en bemiddeling.

Mocht uw klacht daarmee niet zijn verholpen, of als in uw situatie niet van u kan worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie zorg in Den Haag. Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor cliënten van vrijgevestigde GGZ-praktijken.