Voor wie?

Voor wie?

Iedereen loopt wel eens tegen problemen aan in zijn of haar leven. Wanneer u merkt dat u daar niet zelf (of met behulp van uw eigen omgeving) uitkomt kan het goed zijn hulp te zoeken bij een psycholoog.

U kunt bij mijn praktijk terecht wanneer u last heeft van de volgende klachten of problemen:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Problemen met rouwverwerking of andere verlieservaringen
  • Traumatische ervaringen
  • Levensfaseproblemen
  • Problemen in het gevoelsleven
  • Vastgelopen patronen in uw leven

Omdat mijn praktijk beperkt open is, is deze niet geschikt voor mensen die last hebben van crisissituaties of bij wie intensieve zorg nodig is.

In de praktijk werk ik contactvrij. Dit houdt dat ik geen contract heb afgesloten met de zorgverzeraars. U ontvangt zelf maandelijks de factuur, die u vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar. U verzorgt zelf de betaling aan de praktijk.